Plastpur Sp. z o.o. ul. Osiedle Rzemieślnicze 48, 85-758 Bydgoszcz

plen

Ecology

You are here : Ecology

Ecology

 
We use ecologically safe production technology, as well as safe for the environment and human components and materials, all of which are manufactured all products. Used by Plastpur product packaging can be reused for packaging or used for energy production. Waste generated during the production process are separated for further use. We have an integrated permit for the environment - in line with European Union requirements.

W naszym przedsiębiorstwie zarządzanie środowiskiem naturalnym traktowane jest jako ważny element zadań kierownictwa. Zarząd podejmuje wszelkie działania, które niezbędne są dla konsekwentnego zarządzania z uwzględnieniem ochrony środowiska, zgodne z normą PN-EN ISO 14001.

Świadom wartości ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej Zarząd Plastpur Sp. z o.o. ustanowił niniejszą politykę w celu określenia zobowiązań i celów środowiskowych związanych z dbałością o środowisko naturalne.

Environmental Policy

In our company environmental management is regarded as an important part of management tasks. The Management Board shall take all actions that are necessary for consistent management, taking into account environmental protection, in line with PN-EN ISO 14001 standards and requirements.
Aware of the environmental and social responsibility Plastpur Board instituted this policy in order to define the obligations and environmental objectives associated with care for the environment.

Enviromental Policy - file in full version (Polish language)

 
 
 
 

Copyright © PLASTPUR

Projekt i wykonanie: PRO-LINK