Plastpur Sp. z o.o. ul. Osiedle Rzemieślnicze 48, 85-758 Bydgoszcz

plen

Ekologia

Znajdujesz się w : Ekologia

Ekologia

 
Stosujemy ekologicznie bezpieczną technologię produkcji, jak również bezpieczne dla środowiska i ludzi komponenty i materiały, z których wytwarzane są wszystkie wyroby. Używane przez Plastpur opakowania produktów można wykorzystywać ponownie do pakowania lub wytwarzania energii. Odpady powstające podczas procesu produkcji rozdziela się w celu ich dalszego wykorzystania.
Posiadamy pozwolenie zintegrowane - dotyczące Ochrony Środowiska - zgodne z wymogami Unii Europejskiej.

Polityka Środowiskowa

W naszym przedsiębiorstwie zarządzanie środowiskiem naturalnym traktowane jest jako ważny element zadań kierownictwa. Zarząd podejmuje wszelkie działania, które niezbędne są dla konsekwentnego zarządzania z uwzględnieniem ochrony środowiska, zgodne z normą PN-EN ISO 14001.
Świadom wartości ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej Zarząd Plastpur Sp. z o.o. ustanowił niniejszą politykę w celu określenia zobowiązań i celów środowiskowych związanych z dbałością o środowisko naturalne.

 

Polityka środowiskowa - plik w pełnym rozmiarze

 

 
 
 
 

Copyright © PLASTPUR

Projekt i wykonanie: PRO-LINK